Stichting Ommeriek

Kindcentrum Hiliglo

Een gezonde dorpsschool, natuurlijk!

Veiligheid en verbondenheid

Samenwerking en saamhorigheid

Stimulerende leeromgeving

Ontwikkeling van talent


Welkom op de Hiliglo

 


Agenda

Nieuws

Een gezonde school, natuurlijk!