Stichting Ommeriek

Visie

Uitgangspunten

Onze missie is:

Hiliglo, onze gezonde dorpsschool

Kindcentrum Hiliglo letterlijk en figuurlijk gezond!

Samen met het team van obs Hiliglo is een plan bedacht om de school letterlijk en figuurlijk gezond te houden. dat werd zowel door het schoolbestuur Marenland als de gemeente Delfzijl gesteund.

Hilde: “Dat we te maken hebben met krimp in onze regio is duidelijk. Dat besturen en gemeenten daarop inspringen ook. De prognoses in Howierde geven aan dat de leerlingenaantallen licht zullen dalen, maar daarna stabiel blijven. Daar komt bij dat wij als school kwaliteit leveren, een goed onderwijsconcept hanteren en ouders en kinderen heel tevreden zijn. Genoeg redenen om ons sterk te maken voor het behoud van onze school.

Omdat we goede ideeën hadden om onze dorpsschool te behouden zijn we met Dick Henderikse in gesprek gegaan. We hebben hem gevraagd of er ruimte was om een plan te maken waarmee we de kwaliteit, aantrekkelijkheid en betaalbaarheid van de school kunnen blijven waarborgen. Die mogelijkheid gaf hij ons, met de opdracht om er met elkaar een kindcentrum met een breed aanbod van activiteiten neer te zetten en onszelf goed te profileren. Op 14 juni presenteerden we ons plan.”

Gezonde schoolDick: “Ik was die avond blij verrast door de presentatie van de al bereikte resultaten. De school heeft gekozen voor de uitstraling van ‘een gezonde school’ en is een voorbeeldschool voor dit project in de provincie Groningen. Vier leerlingen gaven een demonstratie van hun sportieve activiteiten en ik mocht zelf bij de tafeltennistafel ervaren welke talenten op de school zitten. In de natuurtuin informeerden de leerkracht en kinderen mij over de natuurpaden, de fruitbomen en denieuwe aanplant. Via het uitnodigende beweegplein gingen we naar de Superrr verderop in het dorp.

De Superrr is een leefbaarheidsproject met een supermarkt, een ontmoetingspunt voor(oudere) dorpsbewoners en de Boekspot, een nieuwe bibliotheekvorm. In de Superrr stonden lekkere ge-zonde drankjes en gezonde hapjes, dat was prettig praten. Ik begreep dat het hele dorp bijdroeg aan die gezonde Hiliglo.”

Kindcentrum HiligloHilde: “Voordat we aan de slag gingen met ons plan,hebben we een prettig gesprek met wethouder Jan Menninga gehad. We wilden graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een kindcentrum, met een peuteropvang, een breed naschoolsaanbod en (indien mogelijk) kinderopvang.”

Jan:“De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van een peuteropvang in de school. Door het koppelen van een peuteropvang aan de school ontstaat een doorlopende leerlijn, die de onderwijskansen van kinderen vergroot. Vanaf 5 september 2016 kunnen ouders er met hun peuter terecht.”Betrokkenheid van ouders en dorpsbewonersVincent: “Voor de ontwikkeling van het plan werd eenbrede werkgroep opgericht met ouders, dorpsbewoners en teamleden. Daarnaast konden mensen hun ideeënen mening kwijt in de ideeënbussen die waren opgehangen in de school en in de Buurtsuperrr. Ik vind hetmooi dat zowel kinderen als ouders betrokken zijn bij de plannen. Dat is ook typisch een kenmerk van dezeschool. Er wordt naar je geluisterd. Betrokkenheid van ouders en dorpsbewoners is belangrijk. Door sa-menwerking kun je elkaar versterken en de kosten drukken, bijvoorbeeld door een deel van het onderhoudvan de school samen met mensen uit het dorp op te pakken.”Profilering en communicatieHilde: “Natuurlijk moeten we de omgeving ook laten zien wie we zijn en wat we doen. Daarom hebben we de kenmerken van ons onderwijs vertaald naar een profiel. Met als slogan ‘Kindcentrum Hiliglo: onze gezonde dorpsschool’.” Op onze school leer je op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door dingen te doen, te onderzoeken of in het echt te bekijken. We zijn dan ook vaak in de natuur of in het dorp te vinden. Daardoor beleef je van alles. Dat vergeet je niet snel! In onze ontdek- en geurtuin is bijvoorbeeld veel te zien. Laatst vonden we er uilenballen. Die hebben we uit elkaar geplozen. Een boer hier vlakbij legde ons uit hoe een melkmachine werkt. En wist je dat we de Buurtsuperrr soms mee mogen helpen met het bakken van cupcakes en andere lekkere dingen?

Iedereen heeft z’n eigen kwaliteiten. Daarom leer je niet alleen van je meester of juf, maar ook van de mensen om je heen. Zoals ouders, opa’s, oma’s en andere mensen uit het dorp. Ik heb al heel veel bijzondere en nieuwe dingen van hen geleerd! Van een imker leerden we bijvoorbeeld alles over bijen. We hebben vrijwilligers met verstand van techniek. En van een meneer uit het dorp leerden we een muurtje metselen. Ken je de Boekspot in de Buurtsuperrr? Daar lenen we boeken, maar lezen we ook mensen voor.

De meesters en juffen hier kennen je goed en weten precies hoe ze je kunnen stimuleren om te leren. Ze weten ook wat je talenten zijn en zorgen ervoor dat je je er verder in ontwikkelt. Je komt bijvoorbeeld in aanraking met natuur, techniek, computers, creatieve vakken en sport.

We hebben heel veel sporttalenten hier op school. Leuk is dat sportverenigingen sportclinics komen geven. En ook onze gymmeester weet altijd weer nieuwe en originele dingen te verzinnen. Heb jij bijvoobeeld weleens air hockey met gym gehad? Ook tijdens de naschoolse activiteiten kun je lessen bij hem volgen. Zo word je er nog beter in. ’s Morgens hebben we rekenen, taal en lezen. Fijn is dat er dan ook korte beweegmomenten zijn. Daardoor leer je beter en je wordt er slimmer van! Ook de rest van de dag leer en leef je hier gezond. Niet voor niets heeft de school daar een diploma voor.    

Wil je weten wat we doen?Kom maar eens kijken bij onze pleinspelen. Die organiseren we in de pauzes. Dan laten we gelijk onze pleintoestellen zien. Voor alle kinderen is er wel iets leuks. Meehelpen aardbeien plukken in onze geur- en ontdektuin mag natuurlijk ook. Maken we er daarna jam van!