Stichting Ommeriek

Medewerkers

Ons team kent een grote verscheidenheid aan medewerkers. Behalve leerkrachten zijn er ook vakdocenten, vrijwilligers en onderwijsassistenten werkzaam op OBS Hiliglo.